Pro registraci si připravte...

Děkujeme, že jste se rozhodli zaregistrovat Vaši školu/agenturu na portál Vzdělání.CZ.

Nejdříve se prosím ujistěte, že Vaše instituce již nebyla na portál Vzdělání.CZ zaregistrována. Pokud ano, upravíte zadané informace pomocí speciálního formuláře. Najdete jej v okně s informacemi o Vaší instituci, pod volbou "editace".

Pro registraci si prosím připravte následující podklady:

 • Přesný název Vaší školy/agentury. V případě, že jste součástí většího celku (např. fakulta VŠ, pobočka jazykové školy apod.) připravte si prosím název, adresu, kontakt (e-mail, telefon) a IČO Vám nadřazeného celku (rektorát, centrála agentury apod.)
 • Adresu, telefon (+ případně fax), e-mail, odkaz na www prezentaci, IČO (+ případně DIČ) Vaší školy/agentury
 • Kontaktní osobu, se kterou budeme moci komunikovat v případě jakýchkoliv potíží (jméno, telefon, e-mail) - tyto údaje nebudou zveřejňovány
 • Seznam oborů/jazyků/zemí pobytu. Údaje se liší podle typu školy:
  VŠ: název oboru, dosažené vzdělání (Bc., Ing., ...), délka studia, forma studia (prezenční, distanční, kombinované), vyučovací jazyk
  VOŠ: název oboru, délka studia, forma studia (prezenční, distanční, kombinované), vyučovací jazyk, roční školné
  JŠ: vyučovaný jazyk, délka studia, frekvence vyučování, cena
  Au-pair: cílová země, doba pobytu, činnost, poznámka
  Nástavby: název oboru, délka studia, forma studia (prezenční, distanční, kombinované), cena
  Kurzy a školení: název kurzu, doba trvání, cena, poznámka
  Instituce a organizace: název činnosti organizace
  E-learning: název kurzu, počet lekcí, cena, poznámka
 • Doplňující informace o škole (volitelné). Doporučujeme zde uvést den otevřených dveří, datum přijímacích zkoušek, počet přijímaných studentů, výhody které Vaše škola nabízí, možnosti ubytování, atd.
 • Znak školy/agentury, případně logo organizace (volitelné), nejlépe ve formátu GIF nebo JPG a dostatečně vysoké kvalitě

[ x ]

Přečtěte si